x

Är du redo att lämna ett bud?

Fyll i formuläret eller ring oss och
våra experter hjälper dig gärna.
Fyll i formuläret eller ring 0845 561 3256 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +1 800 728 9098 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +421 552304634 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +34 871 18 11 46 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +33 1 85 14 95 00 så kontaktar vi dig.
Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Här för att hjälpa till

Fyll i formuläret eller ring 0845 561 3256 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +65 3158 5879 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +1 800 728 9098 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +421 552304634 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +34 871 18 11 46 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +33 1 85 14 95 00 så kontaktar vi dig.
Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.
Järnvägsbarriärer

Bullerbekämpning för att hålla järnvägsarbetena på rätt spår

Järnvägsprojekt är kända för att vara tidskänsliga. Reparationer sker ofta nattetid när bullerbekämpning är viktigast, och nya byggprojekt ligger ofta i livliga områden. Vi har hjälpt järnvägsentreprenörer att övervinna utmaningar i fråga om bullerkontroll i mer än tre decennier. Våra lätta paneler är lätta att montera och snabba att transportera och fortsätter att prestera i alla väder. Vi är dina partner för bullerbekämpning i järnvägsprojekt.

Ta reda på mer

Konsultation och rådgivning

Nästan alla järnvägsprojekt är mycket tidskänsliga med krävande tidsramar. Reparations- och förnyelseprojekt genomförs på natten och helgerna för att hålla pendlarna i rörelse och ekonomin på rätt spår. Nya stationer måste färdigställas snabbt för att hålla samhällena med och optimera servicen. Under sådana omständigheter behöver du en partner för bullerbekämpning som kan leverera lösningar snabbt. Vi samarbetar med dig från början till slut för att säkerställa maximal produktivitet för dig och minimala störningar för alla andra.


I ett typiskt järnvägsprojekt kommer vi att minska bullernivån med så mycket som 43 dB, eller 99%. Samhället, arbetarna och entreprenörerna får alla del av fördelarna, eftersom arbetstiden förlängs. Fördelarna multipliceras och projekten slutförs snabbare eftersom Echo Barriers rälslösningar är så snabba och enkla att flytta och montera och lätt kan flyttas efterhand som arbetet fortskrider.

Projektledare

Vi arbetar tillsammans med projektledare i alla skeden av järnvägsprojekt. Med tidig respons samarbetar vi med dig under planeringen för att utveckla en strategi för bullerreducering som snabbt kan användas. När vi arbetar med befintliga nybyggnationer eller underhåll kommer vi ombord för att minska klagomålen och förlänga arbetstiderna genom marknadsledande bullerbekämpning. Våra järnvägsbarriärer är utformade för att fungera i alla väder i trånga utrymmen och kan monteras och flyttas enkelt av endast en person.

Järnvägsplanerare

Vi samarbetar med järnvägsplanerare redan från början för att se till att din entreprenör får fullständig information och uppfyller kraven, så att ditt projekt kan levereras i tid och enligt budget. Vi förstår de olika regelverken och ser till att du uppfyller kraven och håller klagomålen nere på ett minimum. Våra produkter är extremt lätta, vilket gör dem idealiska för lägre logistik- och transportkostnader och integrerar med en lean-metodik.

Specialister på hälsa och säkerhet

Vi har långvariga partnerskap med hälso- och säkerhetschefer. Eftersom järnvägsprojekt ofta bedrivs i flera olika jurisdiktioner är det viktigt att säkerställa full efterlevnad. Våra produkter minskar bullernivån i järnvägsprojekt med upp till 99%, vilket förbättrar relationerna till samhället och personalens välbefinnande.

Bullerbekämpning för att hålla järnvägsarbetena på rätt spår

Fallstudie

Earl's Court Station, London UK

"Echo Barrier har återigen gett oss en lösning som verkligen fungerar"
Amir Rashid, Track Partnership

För att påskynda tidskrävande spårförbättringsarbeten vid den livliga tunnelbanestationen Earl's Court i London stängdes stationen i bara 12 dagar under julperioden. Bullerkontrollen var avgörande för att säkerställa längre driftstider och ett lyckat projekt.


The Track Partnership installerade våra tillfälliga akustiska barriärer och tält för att minska buller- och dammföroreningar. Med bra planering och snabb implementering slutfördes projektet i tid, inom budget och utan några klagomål.

Visa hela fallstudien
Viktiga detaljer
Problemet med buller
Man kan aldrig ta lätt på att stänga en välbesökt station, men viktiga spårförbättringsarbeten orsakade stora olägenheter och förseningar under en lång period. Track Partnership beslutade att vidta intensiva åtgärder och stänga stationen under julperioden för att påskynda verksamheten.
Vår lösning
Med hjälp av Echo Barriers tillfälliga bullerskyddsbarriärer och tält skapade The Track Partnership en ljudbuffert mellan verksamheten och aktiva stationer. Detta skyddade pendlare, turister och personal från buller, damm och svetsbågar.
Resultat
Snabbt införande av Echo Barrier-lösningar säkerställde att arbetet uppfyllde alla lagstadgade krav och påbörjades snabbt. Projektet pågick sedan 24 timmar om dygnet tills det avslutades som planerat. Track Partnership var nöjda med resultatet och fick inga klagomål under projektets gång. Echo Barrier har sedan dess åter anlitats för efterföljande arbeten.
Våra tillfälliga bullerskydd eliminerar olägenheter genom att minska bullerenergin med upp till 99
Ta reda på mer
Byggnation
Byggnation
Våra lätta paneler är lätta att montera och snabba att transportera, och de fungerar i alla väder.
Ta reda på mer
Järnväg
Järnväg
Med våra tillfälliga bullerdämpande system kan evenemangsarrangörer maximera volymen vid livemusik och sportevenemang.
Ta reda på mer
Evenemang
Evenemang
Echo Barrier minskar buller, ökar produktiviteten och minimerar klagomål. För marknadsledande bullerbekämpning är det vår väg på motorvägen.
Ta reda på mer
Landsväg
Landsväg
Våra tillfälliga akustiska barriärer är snabba och enkla att installera vid bullriga gatuarbeten.
Ta reda på mer
Verktyg
Verktyg
Våra tillfälliga bullerdämpande barriärer är en enkel, snabb och effektiv lösning för bullerbekämpning inom olje- och gasindustrin.
Ta reda på mer
Olja och gas
Olja och gas
Vi hjälper gruvindustrin att skydda arbetskraftens hälsa genom att lösa problemet med bullerkontroll.
Ta reda på mer
Gruvdrift
Gruvdrift
Våra akustik-experter har konstruerat tillfälliga bullerskärmar och tvärdämpare som möter de unika utmaningarna i samband med rivningsarbete.
Ta reda på mer
Rivning
Rivning

Vill du ha mer information?

Fråga nu

Vårt vänliga expertteam
hjälper dig gärna.
Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.