x

Är du redo att lämna ett bud?

Fyll i formuläret eller ring oss och
våra experter hjälper dig gärna.
Fyll i formuläret eller ring 0845 561 3256 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +1 800 728 9098 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +421 552304634 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +34 871 18 11 46 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +33 1 85 14 95 00 så kontaktar vi dig.
Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Här för att hjälpa till

Fyll i formuläret eller ring 0845 561 3256 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +65 3158 5879 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +1 800 728 9098 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +421 552304634 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +34 871 18 11 46 så kontaktar vi dig.
Fyll i formuläret eller ring +33 1 85 14 95 00 så kontaktar vi dig.
Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.
Hinder för gruvdrift

Skydd av arbetstagare mot buller från gruvdrift

Vi hjälper gruvindustrin att skydda sina anställdas hälsa genom att lösa problemet med bullerkontroll. Våra tillfälliga och portabla bullerskydd är ett enkelt, snabbt och effektivt sätt att minska buller från maskiner, kompressorer, pumpar och generatorer - med så mycket som 99%.

Ta reda på mer

Konsultation och rådgivning

Arbetstagare inom gruvindustrin riskerar att överexponeras för buller. Okontrollerat kan överdrivet buller leda till hörselskador, hjärt- och kärlproblem och högt blodtryck. Våra akustikingenjörer samarbetar med dig för att skydda din arbetskraft. Våra prisbelönta akustiska barriärer och kapslar ger tillfälliga lösningar på buller från maskiner på plats, t.ex. borrar, kompressorer och generatorer.


Att upprätthålla optimal ljuddämpning är en vanlig utmaning inom gruvdrift, eftersom arbetet är av sådan art att bullerkällorna ständigt är i rörelse. Mobiliteten hos våra tillfälliga bullerskärmar löser denna svårighet. Den enkla och snabba installationen och borttagningen innebär att snabba och effektiva lösningar på tillfälliga bullerproblem snabbt kan införas.

Chefer för verksamheten

Våra experter kan hjälpa dig att utveckla flexibla lösningar för bullerbekämpning som lätt kan flyttas för att passa behoven i gruvdriften och underhållet. Våra barriärer är 100 % vattentäta, lätta att rengöra och brandsäkra, vilket gör dem lätta att placera ut och förvara i svåra gruvverksamheter och förhållanden.


Echo Barrier-produkter kan effektivt användas i kommandocentraler för att minska buller från aktiviteter inom och utanför kommandocentralen.

Specialister på hälsa och säkerhet

Echo Barrier-lösningar hjälper till att skydda arbetstagarna från de hälso- och säkerhetsproblem som orsakas av kontinuerlig exponering för buller från aktiviteter på arbetsplatsen.


De är också effektiva när det gäller att skydda arbetarnas bostäder från buller från generatorer och pumpar som används i sovplatser, socialkontor, kök och toaletter.

Skydd av arbetstagare mot buller från gruvdrift
Viktiga detaljer
Problemet med buller
Vår lösning
Resultat
Våra tillfälliga bullerskydd eliminerar olägenheter genom att minska bullerenergin med upp till 99
Ta reda på mer
Byggnation
Byggnation
Våra lätta paneler är lätta att montera och snabba att transportera, och de fungerar i alla väder.
Ta reda på mer
Järnväg
Järnväg
Med våra tillfälliga bullerdämpande system kan evenemangsarrangörer maximera volymen vid livemusik och sportevenemang.
Ta reda på mer
Evenemang
Evenemang
Echo Barrier minskar buller, ökar produktiviteten och minimerar klagomål. För marknadsledande bullerbekämpning är det vår väg på motorvägen.
Ta reda på mer
Landsväg
Landsväg
Våra tillfälliga akustiska barriärer är snabba och enkla att installera vid bullriga gatuarbeten.
Ta reda på mer
Verktyg
Verktyg
Våra tillfälliga bullerdämpande barriärer är en enkel, snabb och effektiv lösning för bullerbekämpning inom olje- och gasindustrin.
Ta reda på mer
Olja och gas
Olja och gas
Vi hjälper gruvindustrin att skydda arbetskraftens hälsa genom att lösa problemet med bullerkontroll.
Ta reda på mer
Gruvdrift
Gruvdrift
Våra akustik-experter har konstruerat tillfälliga bullerskärmar och tvärdämpare som möter de unika utmaningarna i samband med rivningsarbete.
Ta reda på mer
Rivning
Rivning

Vill du ha mer information?

Fråga nu

Vårt vänliga expertteam
hjälper dig gärna.
Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.